Studii:
2000 – Licenţă la Facultatea de Stomatologie „Carol Davila” – Bucureşti
2008 – Surgical and Dental Rehabilitation – AB- Dental – Israel
2010 – Hands-On – Implantation and Rehabilitation Course – AB-Dental & Montreal Implant Team Canada


Experienţă profesională:
2000 – Practică Privată
2005 – Practică Privată in Implantologie
2010 – Cursuri de perfecţionare in chirurgia implantară şi protetică pe implant în cadrul AB-Dental România
2019 – Cursuri de perfecţionare in sistemul AII-on-4 / AII-on-6 – AB-Dental Romania